LIIKENNEPALVELULAKI 1.7.2018 alkaen

1. Liikennepalvelulaki
 Liikennekaari  Laki liikenteen palveluista (320/2017)
 ”kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön
ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle sekä
uusille liiketoimintamalleille”
 Toteutetaan kolmessa vaiheessa
 I vaihe voimaan 1.7.2018:
• mm. taksi-, joukko- ja tavaraliikennelait yhteen
• vapauttaa taksimarkkinat ja reittiliikenteen
• rajapintojen avaamisvelvoite (1.1.2018) - kaikki
liikkumispalvelut (mm. hlökuljetukset, välityspalvelut,
terminaalit, pysäköinti

1. Liikennepalvelulaki
 II vaihe voimaan 1.7.2018:
• laajeni kattamaan mm. lento-, meri- ja raideliikenteen
markkinoita ja kuljetushenkilöstön
ammattipätevyysvaatimuksia
• Liikenteen rekistereiden kokonaisuudistus, palvelujen
digitalisointi ja tiedon tehokkaampi hyödyntäminen
• jatkossa yksi liikenneasioiden rekisteri
• Puolesta asiointi (1.1.2019), avaa mm. lippuyhteistyön
 III vaihe: painotus erityisesti logistiikan digitalisaation
edistämisessä, HE syksyllä 2018

2. Keskeiset muutokset
 Taksiliikenne
• määräsääntely poistuu, ei kuntakohtaisia kiintiöitä
• ei asemapaikka-, liikennöinti- tai päivystysvelvoitetta
• hinnat vapautuvat, taksoja ei vahvisteta eikä
taksimittaripakkoa ole
• taksikupu ei ole pakollinen
• ajoneuvovalikoima laajenee (henkilöauto, pakettiauto,
kolmipyörä, kevyt ja raskas nelipyörä – ei linja-auto)
• koti- ja matkailupalveluyritykset ja museoajoneuvot
tarvitsevat taksiluvan

2. Keskeiset muutokset
 Henkilöliikenne linja-autolla: henkilöliikennelupa
• reitti- ja kutsuliikenneluvat poistuvat, tilalle 60 pv:n
ilmoitusvelvollisuus
• saa kuljettaa myös tavaraa, ei kg-rajoituksia
• saa kuljettaa myös yksittäisiä asiakkaita (ei kuitenkaan
taksiasemalta)
• Saa harjoittaa taksiliikennettä (ei linja-autolla), ilmoitus
Trafiin

2. Keskeiset muutokset
 Tavaraliikenne
• Luvanvaraisuus nousee 3500 kg (auton kokonaismassa)
• Jos kalusto 2000-3500 kg (suuret henkilöautot ja
pakettiautot), on rekisteröidyttävä Trafiin, koskee myös
takseja, jotka kuljettavat tavaraa korvausta vastaan
• Traktoriliikennelupa poistuu
• Voi harjoittaa myös taksiliikennettä, ilmoitus Trafiin
 Lupien myöntäminen ja valvonta Trafille – ELYillä ei
enää mitään roolia

 

 Henkilöliikenteen harjoittaminen taksina
a) taksiliikenneluvan nojalla
b) ilmoituksenvaraisesti, jos voimassa oleva tavaraliikennelupa
c) ilmoituksenvaraisesti, jos voimassa oleva henkilöliikennelupa
 Tavaraliikenteen harjoittaminen
a) tavaraliikenneluvan nojalla
b) henkilöliikenneluvan nojalla
c) ilmoituksenvaraisesti, jos käytettävä kalusto on 2-3½ tonnia
• koskee myös takseja ao. luokassa, jos kuljetetaan tavaraa
korvausta vastaan
 Henkilöliikenteen harjoittaminen linja-autolla
a) henkilöliikenneluvan nojalla
Huom! Linja-auto vähintään 1+9 paikkaa ja henkilöauto enintään 1+8 paikkaa

YRITYKSEN LUPA
‐ Taksi, henkilö‐ tai
tavaraliikennelupa
‐ Täydennetään tarvittaessa
ilmoittautumisilla
KULJETTAJAN LUPA
‐ Taksinkuljettajan ja / tai linja-autonkuljettajan
ammattipätevyys
AJONEUVON LUPA
‐ Rekisteröinti
‐ Merkintä luvanvaraiseen käyttöön

2. Taksia koskevia määräyksiä
 Taksiliikennelupa
• Trafi myöntää hyvämaineiselle ja vakavaraiselle
(yksityishenkilö tai yrityksen liikenteestä vastaava johtaja,
toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies), ei enää
tutkintovaatimusta
• Lupa voimassa 10 vuotta, nykyiset 1.7.2018 + 10 v
• Lupa on yrityskohtainen (yksi lupa – monta autoa),
taksiliikenteeseen käytettävät autot rekisteröitävä
luvanvaraiseen käyttöön ja kuljettajilla oltava ajolupa

2. Taksia koskevia määräyksiä
 Taksivalaisin (kupu) ei ole pakollinen, mutta antaa
oikeuden käyttää taksille tarkoitettuja alueita ja
joukkoliikenne-/taksikaistoja
 Taksivalaisin on kelta-musta, jossa lukee Taksi tai Taxi,
koko ja muoto voi vaihdella
 Taksamittari ei ole pakollinen, jos hinnoista sovitaan
 Taksamittari oltava, jos hinta perustuu matkan tai ajan
mittaamiseen
 Hinnoitteluperuste ilmoitettava, Trafin suositus hintatarra
 Hinta ilmoitettava aina, jos matka maksaa yli 100 €,
vastuu palvelun tarjoajalla

2. Taksia koskevia määräyksiä
 Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan
nimi oltava asiakkaan näkyvillä auton sisällä
 Taksinkuljettajalla oltava taksinkuljettajan ajolupa –
taksiyrittäjä vastaa kuljettajan toiminnasta
• kuljettaja varmistaa matkustajan turvallisen
ajoneuvoon tulon ja siitä poistumisen ja tarjoaa
matkustajalle tarvitsemaansa apua
• oltava riittävä vuorovaikutus- ja kielitaito
• oltava kyky ottaa huomioon matkustajan
toimintarajoituksista johtuvat erityiset tarpeet

2. Taksia koskevia määräyksiä
 Palveluista ilmoitettava avoimessa rajapinnassa (mm.
toimita-alue, hinnat, esteettömyys) esim. NAPissa, myös
välityskeskus voi hoitaa, voimaan 1.1.2018 alkaen
 Tiedonantovelvollisuus 1.7.2018 alkaen: matkustajien
saatavilla on oltava vähintään (netissä tai paperilla)
• Tieto kuljetuspalvelun luvanvaraisuudesta
• Pääasiallinen toiminta-alue, tarjottavat palvelut ja palveluajat
• Hinnat ja niiden määräytymisen perusteet ja maksutavat
• Kaluston esteettömyys ja toimintarajoitteisten palvelut
• Ohjeet asiakaspalautteen antamiseksi ja menettely
virhetilanteessa

3. Taksimatkustajan oikeudet ja velvollisuudet
 Mistä tuntee taksin?
 Taksimatkan hinta
 Taksin varustelu
 Taksin turvallisuus
 Reklamaatiot

3. Matkustajan oikeudet
 Matkan hinta voi vaihdella, hinta tai hinnoitteluperuste
kannattaa aina kysyä ja pyytää maksusta tosite
 Kuljettajan ja luvanhaltijan tiedot autossa näkyvillä ja ne
voi tarkistaa rekisteristä
 Välityspalvelut monipuolistuvat (välityskeskukset ja
erilaiset sovellukset)
 Voi solmia omia asiakassuhteita ”luottotaksien” kanssa –
ei koske Kelan ja kuntien sote-kuljetuksia
 Kannattaa vaatia hyvää palvelua

3. Reklamaatiot
 Palvelun tarjoajalle tai välityskeskukseen ensin
http://www.reklamaatio-apuri.fi/
 Jos KELA-kyyti tai kunnan kuljetuspalvelu, reklamaatiot
kuljetuksista vastaavalle taholle (Kela, kunta)
 Maistraattien kuluttajaneuvontaan
https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/
 Kilpailu- ja kuluttajavirasto avustaa viemään valituksen
kuluttajariitalautakuntaan
https://www.kkv.fi/taksimatkat
 Yleinen valvontaviranomainen on Trafi

4. Liikenteen viranomaisia
 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
• Liikennelupien myöntäminen ja ilmoitusten vastaanotto
(mm. taksi-, henkilö- ja tavaraliikenneluvat)
• Yhdistämis- ja välityspalveluilmoitusten vastaanotto
• Kuljettajien ammattipätevyyksien myöntäminen (taksi,
linja-auto ja tavara)
• Valvonta sekä ohjaus ja neuvonta (yrittäjät ja matkustajat)
https://www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/liikenneluvat
_trafiin

4. Liikenteen viranomaisia
 Liikennevirasto
• Liikkumispalvelujen kehittäminen
• Liikkumispalvelujen kysynnän ja tarjonnan seuraaminen
• Ylläpitää liikkumispalveluita tukevia teknisiä palveluita
 Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV)
• Kilpailuoikeudelliset ja kuluttajan suojaan liittyvät asiat
• Tulee ottamaan aiempaa näkyvämmän roolin, koska
toimitaan vapailla markkinoilla
 Poliisilla liikennevalvonta (kuljettajat, liikenneluvat)

Matkapalvelu

Leppiläntie 19 88470 KONTIOMÄKI

044 569 8217

0500 212 465

sivujen suunnittelu

© 2017